×

Garantii

Garantii

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Furgner diivanitele on karkassi garantii 5 aastat.

Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Puuduse ilmnemisel tuleb:

a) Saata vastavasisuline avaldus e-post aadressile info[ät]furgner.ee, kus oleks võimalikult täpselt kirjeldatud avastatud puudust.

b) Lisada võimalusel piltmaterjal.

c) Märkida avalduses ära oma kontaktandmed.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.

close

Wishlist